Thẻ nguồn máy tính

Đánh giá chi tiết về bộ nguồn máy tính Cooler Master V550

Bộ nguồn máy tính Cooler Master V550 có thiết kế nhỏ gọn, đạt chất lượng cao của Nhật, nhờ ứng dụng thiết kế mạch 3D, Cooler Master đã giúp V550 tiết kiệm đáng kể không gian thay vì những kiểu PSU truyền thống trước đây V550 hiện được xem là đại diện khá hấp dẫn ...