Thẻ Những điều cần biết về nguồn máy tính

Nguồn máy chủ và những điều cần biết

Một trong những sai lầm của người dùng khi lựa chọn máy chủ là để ý rất kĩ đến các thành phần như ổ cứng, cấu hình máy, ram, chip mà không biết rằng nguồn máy chủ cũng quan trọng không kém. Bởi đó sẽ là nơi cung cấp điện năng cho máy chủ sau …