Thẻ Những lợi ích từ dịch vụ máy chủ ảo

Lợi ích của máy chủ ảo mang lại cho doanh nghiệp

Ảo hóa máy chủ chắc hẳn không phải là công nghệ mới. Trên thực tế, công nghệ máy chủ ảo đã được hướng tới các đây hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người đang hoài nghi về những giá trị máy chủ ảo có thể làm được. Nếu bạn chưa …