Thẻ quy trình xây dựng hệ thống bảo mật dư liệu

Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống bảo mật thông tin?

Dữ liệu là một trong những thông tin quan trọng của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là trong xã hội hiện đại như ngày nay, khi mà công nghệ thông tin đang ở một tầm cao mới. Khi đó, nếu doanh nghiệp không có những chính sách bảo vệ thông tin một cách toàn diện, …