Thẻ removal tool webmaster

Cách xoá URL hàng loạt ra khỏi công cụ tìm kiếm

Công cụ xoá URL hàng loạt ra khỏi công cụ tìm kiếm? Nếu một ngày bạn cần dọn dẹp hết các nội dung cũ kĩ trên website, hoặc website của bạn bị tấn công, tự redirect sang các website khác, hoặc vì bất cứ lý do nào khác mà bạn muốn xóa một lượng lớn …