Thẻ sao ra lenh dan va copy khong duoc

Cách khắc phục lỗi không copy và paste được sang máy chủ ảo

Chào mọi người, nay máy tính của em dở chứng không copy và paste được sang máy chủ ảo mới bực chứ. Ai biết lỗi này là lỗi gì k ạ Cách khắc phục lỗi không copy và paste được sang máy chủ ảo như sau: Vào Run ( Ctr + R ) gõ lệnh GPEDIT.MSC rồi …