Thẻ So sánh giữa máy chủ ảo và hosting

So sánh giữa máy chủ ảo và hosting So sánh giữa máy chủ ảo và hosting

Có khi nào bạn so sánh giữa máy chủ ảo và hosting hay không? Máy chủ ảo và hosting phù hợp với những đối tượng nào? Câu trả lời cho sự so sánh giữa máy chủ ảo và hosting là hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn chỉ có …