Thẻ tắt update win 7 như thế nào

Nếu tôi Update windows 7 thì có mất tiền không ?

Hỏi : Nếu tôi Update windows 7 thì có mất tiền không ?  Trả lời : Chào bạn ! Thông thường khi chúng ta cài đặt win 7 mà không tắt tính năng update win thì sau một thời gian sử dụng bạn sẽ bị tự động update win, nếu bạn không lựa chọn gì cả …