Thẻ thuê chỗ đặt máy chủ dùng riêng

Vì sao nên thuê chỗ đặt máy chủ chứ không nên đặt máy chủ tại văn phòng ? Vì sao nên thuê chỗ đặt máy chủ chứ không nên đặt máy chủ tại văn phòng ?

Vì sao nên thuê chỗ đặt máy chủ chứ không nên đặt máy chủ tại văn phòng ? Công nghệ thông tin ngày càng phát triển hơn, các dịch vụ công nghệ thông tin cũng phát triển không ngừng. Điển hình trong đó là các dịch vụ về thiết kế website, dịch vụ máy chủ, server, ...