Thẻ Thuê trung tâm dữ liệu DC

THUÊ TRUNG TÂM DỮ LIỆU DC

Trung tâm dữ liệu được coi là trái tim của mọi doanh nghiệp. Với mục tiêu đưa công nghệ thông tin vào doanh nghiệp của mình, việc xây dựng và khai thác trung tâm dữ liệu chính DC đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của mọi tổ chức ngày nay. Trung tâm dữ …