Thẻ Tin tuyển dụng

VDO tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật phần cứng VDO tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật phần cứng

Mô tả công việc – Cài đặt cấu hình các dòng Server: Dell, IBM, HP, Supermicro như cấu hình Raid, cài Windows; – Hỗ trợ khách hàng lắp máy chủ và Khắc phục sự cố trên các Data center; – Phối hợp, hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan tới Server và ...

VDO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Front-End DEVELOPER

VDO ngày càng phát triển lớn mạnh, dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi cần tuyển nhân viên Front-End developer với yêu cầu và những chế độ hấp dẫn sau: Mô Tả Công Việc – Tham gia phát triển ứng dụng web cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài. – Kết ...