Thẻ trí thông minh nhân tạo

Hệ thống AI có thể phát hiện tức thời đến 85% khả năng xảy ra tấn công mạng

Hệ thống AI (Hệ thống trí tuệ nhân tạo) có thể phát hiện tức thời đến 85% khả năng xảy ra tấn công mạng ngay khi chúng đang diễn ra Hệ thống được đặt tên là AI2. Chúng sẽ điều tra các hoạt động bất thường của dữ liệu và trình diễn các phát hiện của mình …