Thẻ truy cập cơ sở dữ liệu SQL server mà không cần mật khẩu

Cách truy cập cơ sở dữ liệu SQL server không cần mật khẩu

Khi bạn muốn truy cập SQL Server bằng chế độ SQL Server Authentication Mode (xác thực máy chủ SQL) để chỉnh sửa các bảng trong tệp cơ sở dữ liệu nhưng bạn lại quên mật khẩu đăng nhập. Vậy làm cách nào tôi có thể truy cập Cơ sở dữ liệu SQL Server không cần …