Thẻ tuyển dụng kế toán trưởng

Tuyển dụng kế toán tổng hợp – kế toán trưởng

Công ty VDO hiện nay đang có nhu cầu tuyên dụng vị trí kế toán tổng hợp – kế toán trưởng với yêu cầu như sau : NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Phụ trách tài chính, kế toán; – Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh …