Thẻ Tuyển dụng nhân viên Front-End

VDO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Front-End DEVELOPER

VDO ngày càng phát triển lớn mạnh, dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi cần tuyển nhân viên Front-End developer với yêu cầu và những chế độ hấp dẫn sau: Mô Tả Công Việc – Tham gia phát triển ứng dụng web cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài. – Kết ...