Thẻ Unmanaged VPS là gì

Unmanaged VPS là gì Thuật ngữ Unmanaged VPS là gì

VPS và thuật ngữ Unmanaged VPS là gì? Máy chủ ảo VPS đang là một sự lựa chọn lưu trữ website, dữ liệu rất phổ biến cho người sử dụng. Có thể hiểu đơn giản máy chủ ảo được tạo ra từ một máy chủ vật lý thông qua phần mềm ảo hóa, mỗi máy …