Thẻ ưu điểm của máy chủ linux và máy chủ windows

Phân tích ưu điểm của máy chủ linux và máy chủ windows

Nhiều người tự tin khẳng định máy chủ linux tốt hơn máy chủ windows, tuy nhiên mỗi loại máy chủ sẽ có 1 số ưu điểm riêng, phù hợp và thích hợp với những môi trường làm việc khác nhau. Bài viết này chúng tôi sẽ đi phân tích chi tiết ưu điểm của máy chủ …