Thẻ ưu điểm của tủ rack

Những ưu điểm của tủ rack không nên bỏ qua

Chắc hẳn không ai còn xa lạ với tủ rack, đặc biệt là các cá nhân làm việc trong các trung tâm dữ liệu. Chúng không thể thiếu trong mọi hệ thống máy chủ. Tuy nhiên, vì sao chúng lại trở nên cần thiết như vậy? Những ưu điểm của tủ rack sẽ được bật …