Thẻ vòng đời của tên miền quốc tế

Vòng đời của tên miền

Trước khi đưa website của doanh nghiệp đến với khách hàng, họ cần phải có tên miền cho riêng mình. Đó gần như là địa chỉ nhà của mỗi website, khi có địa chỉ đó, người dùng mới có thể tìm đến website của bạn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, để lựa chọn được …