Thẻ Web server là gì? Managed web server là gì?

Web server là gì? Managed web server là gì? Web server là gì? Managed web server là gì?

Một số bạn có gửi thắc mắc về cho VDO để hỏi rõ về 2 khái niệm “Web server là gì? Managed web server là gì?”. Hôm nay VDO sẽ cũng các bạn giải mã 2 cụm từ này nhé. Web server là gì? Có thể hiểu Web server về phần cứng là một máy …