Thẻ WORM

Sự khác nhau giữa Virus,Worm và Trojan Horse ?

Đã là virut máy tính thì đa số chúng đều là các chương trình hay mã độc ảnh hưởng đến máy tính của chúng ta, tùy vào từng mức độ và bản chất mà người ta chia virut làm ba loại cơ bản : Virus , Worm và Trojan Horse, chúng ta cùng đi tìm hiểu …