Tổng đài điện thoại cloudcc

VDO là một trong những nhà cung cấp Tổng đài điện thoại 1900 - chất lượng nhất Việt Nam.

Tốc độ kết nối băng thông trong nước và quốc tế vượt trội

Thanh toán 06 tháng tặng gói dịch vụ Part-Managed, thanh toán 1 năm tặng 4GB RAM

CloudCC A

đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions):

  Quản lý (Supervisor) và Nhân viên(Agent) : 1 Sup+1 Agent

 • Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900:

  Các tính năng cơ bản của tổng đài IP: Có

 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR):
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display):
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD):
 • Nhạc chờ (Music On Hold):
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer):
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition):
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist):
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call):
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup):
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking): Không
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site):
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group):
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail):
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference):
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến:
 • Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến:
 • Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note:
 • Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database:
 • Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng:
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra:
 • Ghi âm một vài tổng đài viên:
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web:
 • Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái hiện tại của các tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái online/offline của các tư vấn viên:
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra:
 • Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi…:
 • Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời:
 • Hỗ trợ Softphone:
 • Cài đặt hệ thống tổng đài và hướng dẫn sử dụng: đ/ lần
 • Chọn nhà cung cấp đầu số: 
 • Đơn giá chọn thanh toán: 

Đặt mua

CloudCC B

đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions):

  Quản lý (Supervisor) và Nhân viên(Agent) : 1 Sup+2 Agent

 • Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900:

  Các tính năng cơ bản của tổng đài IP : Có

 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR):
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display):
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD):
 • Nhạc chờ (Music On Hold):
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer):
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition):
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist):
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call):
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup):
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking):
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site):
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group):
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail):
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference):
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến:
 • Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến:
 • Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note:
 • Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database:
 • Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng:
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra:
 • Ghi âm một vài tổng đài viên:
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web:
 • Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái hiện tại của các tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái online/offline của các tư vấn viên:
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra:
 • Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi…:
 • Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời:
 • Hỗ trợ Softphone:
 • Cài đặt hệ thống tổng đài và hướng dẫn sử dụng: đ/ lần
 • Chọn nhà cung cấp đầu số: 
 • Đơn giá chọn thanh toán: 

Đặt mua

CloudCC C

đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions):

  Quản lý (Supervisor) và Nhân viên(Agent) : 1 Sup+3 Agent

 • Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900:

  Các tính năng cơ bản của tổng đài IP : Có

 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR):
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display):
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD):
 • Nhạc chờ (Music On Hold):
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer):
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition):
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist):
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call):
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup):
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking):
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site):
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group):
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail):
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference):
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến:
 • Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến:
 • Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note:
 • Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database:
 • Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng:
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra:
 • Ghi âm một vài tổng đài viên:
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web:
 • Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái hiện tại của các tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái online/offline của các tư vấn viên:
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra:
 • Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi…:
 • Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời:
 • Hỗ trợ Softphone:
 • Cài đặt hệ thống tổng đài và hướng dẫn sử dụng: đ/ lần
 • Chọn nhà cung cấp đầu số: 
 • Đơn giá chọn thanh toán: 

Đặt mua

CloudCC D

đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions):

  Quản lý (Supervisor) và Nhân viên(Agent) : 1 Sup+4 Agent

 • Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900:

  Các tính năng cơ bản của tổng đài IP : Có

 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR):
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display):
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD):
 • Nhạc chờ (Music On Hold):
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer):
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition):
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist):
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call):
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup):
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking):
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site):
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group):
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail):
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference):
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến:
 • Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến:
 • Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note:
 • Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database:
 • Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng:
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra:
 • Ghi âm một vài tổng đài viên:
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web:
 • Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái hiện tại của các tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái online/offline của các tư vấn viên:
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra:
 • Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi…:
 • Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời:
 • Hỗ trợ Softphone:
 • Cài đặt hệ thống tổng đài và hướng dẫn sử dụng: đ/ lần
 • Chọn nhà cung cấp đầu số: 
 • Đơn giá chọn thanh toán: 

Đặt mua

CloudCC E

đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions):

  Quản lý (Supervisor) và Nhân viên(Agent) : 2 Sup+10 Agent

 • Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900:

  Các tính năng cơ bản của tổng đài IP : Có

 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR):
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display):
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD):
 • Nhạc chờ (Music On Hold):
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer):
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition):
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist):
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call):
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup):
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking):
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site):
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group):
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail):
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference):
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến:
 • Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến:
 • Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note:
 • Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database:
 • Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng:
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra:
 • Ghi âm một vài tổng đài viên:
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web:
 • Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái hiện tại của các tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái online/offline của các tư vấn viên:
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra:
 • Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi…:
 • Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời:
 • Hỗ trợ Softphone:
 • Cài đặt hệ thống tổng đài và hướng dẫn sử dụng: đ/ lần
 • Chọn nhà cung cấp đầu số: 
 • Đơn giá chọn thanh toán: 

Đặt mua

CloudCC F

đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions):

  Quản lý (Supervisor) và Nhân viên(Agent) : 3 Sup+20 Agent

 • Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900:

  Các tính năng cơ bản của tổng đài IP : Có

 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR):
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display):
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD):
 • Nhạc chờ (Music On Hold):
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer):
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition):
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist):
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call):
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup):
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking):
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site):
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group):
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail):
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference):
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến:
 • Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến:
 • Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note:
 • Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database:
 • Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng:
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra:
 • Ghi âm một vài tổng đài viên:
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web:
 • Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái hiện tại của các tư vấn viên:
 • Giám sát trạng thái online/offline của các tư vấn viên:
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra:
 • Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi…:
 • Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời:
 • Hỗ trợ Softphone:
 • Cài đặt hệ thống tổng đài và hướng dẫn sử dụng: đ/ lần
 • Chọn nhà cung cấp đầu số: 
 • Đơn giá chọn thanh toán: 

Đặt mua

windows 8

 

Windows 8 là hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Quá trình phát triển của Windows 8 được bắt đầu trước ngày ra mắt của người tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009. Nó được công bố ở sự kiện CES 2011, và sau đó là sự ra mắt của 3 phiên bản thử nghiệm từ tháng 9, 2011 đến tháng 5, 2012. Được đưa ra hãng vào ngày 1 tháng 8, 2012, và được ra mắt vào 26 tháng 10, 2012. Vào 17 tháng 10, 2013, Microsoft phát hành Windows 8.1